Ett grundljus på armaturerna kan ge en god trygghetsfaktor för hyresgästen i mörka utrymmen.

Våra plafonder med både HF-sensor och PIR-sensor levereras som standard med möjlighet till val av fast grundljus alt. förlängd efterlystid av grundljus.

Det är oftast en trevlig trygghetsfaktor för hyresgästen, att sent på kvällen komma fram till porten och ha ett svagt grundljus innanför entrédörren när portkoden slås in.

Alternativt när man är uppe på vinden eller i källarutrymmen och den förinställda tiden på detektorn har gått ut men armaturen snabbt skiftar över till ett grundljus.

Här ser ni ett gott exempel på hur vår Orbina 18/24W 3K/4K AiO med grundljus respektive fast ljus.