Envira 40W G 4000K installerad i produktionslokaler inom kött & fiskproduktion

Ersättning av äldre T5-lyrsrörsarmaturer hos en större leverantör inom kött & fiskproduktion.

De befintliga armaturernas IP-klassning gjorde att vid den dagliga rengöringen i lokalerna med starka medel, trängde medel in i armaturerna som i sin tur tillslut trängde in och kortslöt.

 

Armaturerna ersattes mot vår Envira 40W G 4000K Art.nr 180213-1